Drobečková navigace

Úvod > Produkty > Plyny > Speciální plyny

Speciální plyny

 • pro procesy s vysokými technologickými nároky (chemický, petrochemický, energetický, automobilový a elektrotechnický průmysl)

 • pro ochranu životního prostředí

 • vysoce čisté plyny, procesní a kalibrační plynné směsi pro elektroniku

 • záruka vysoké kvality plynu během jeho odběru a distribuce odběrová zařízení REDLINE®

  • lahvové redukční ventily - redukce vysokého tlaku z lahve na nižší tlak (jednostupňové, dvoustupňové), manometry pro vysoký a nízký tlak; regulační jehlový ventil, průtokoměr a uzavírací ventil (volitelně); mobilita

  • odběrové ventily - pro stabilní výstupní tlak; uzavírání, redukce tlaku a regulace průtoku (volitelně) s možností přednastavení; instalace na stěnu (W40), na panel či do laboratorního nábytku (L40) nebo na stůl (B40)

  • redukční panely - redukce vysokého tlaku z lahve na požadovaný nízký tlak na výstupu do potrubí a místo, kde se provádí výměny tlakových lahví či svazků.

   • jednoduchý redukční panel - pro 1 lahev nebo 1 svazek. Při výměně lahve je nutno ji odpojit a vyměnit. Možno použít lahvovou rampu pro připojení více lahví.

   • dvojitý redukční panel - obsluhuje lahve dvoustranně (nebo svazky, nebo jejich kombinaci).

   • poloautomatický redukční panel - obsluhuje lahve dvoustranně. Výměna lahve bez odpojení (automatické přepnutí na odběr z druhé strany)

   • centrální rozvod plynu

 • obaly - tlakové lahve standardní, menšího objemu a mobilní


Čisté plyny

 • čisté plyny pro výzkumné a vývojové práce, výrobu a ochranu životního prostředí

 • zvláště čisté plyny pro výrobu polovodičů

 • certifikát o dodržení mezních hodnot obsahu příměsí na každé lahvi

Balonplyn

Směsi plynů

homogenizované směsi s certifikovaným složením

Kalibrační plyny

kalibrace měřicích zařízení

pro přesně stanovené složení pro experimentální zkoušky a technologie

složení na přání zákazníka - jedna nebo více příměsí (možnost více než 400 druhů).

balení - důkladně čištěné tlakové lahve ocelové nebo ze slitin hliníku 50, 40, 10, 5 a 2 l (150 nebo 200 bar), svazky 12 lahví, lahve Genie (300 bar) 20 l, membránové ventily

malé lahve - přenosné nádoby s vestavěným redukčním ventilem a jednorázové nádoby

EcoCyl® - bezpečná souprava (ventil, vestavěný redukční ventil a regulátor průtoku), jednoduchá obsluha, vícenásobné plnění od 2 do 50 l, popruhy k přenášení (volitelně)

Minican - jednorázové hliníkové tlakové nádoby (12 bar), samouzavírací krytý ventil

PLASTIGAS® - víceúčelové vaky s vnitřní hliníkovou vrstvou, vhodné k odběru, uschovávání a přepravě vzorků plynu pod atmosférickým tlakem (např. analýza výfukových plynů). Přetlak do cca 0,3 bar, teplota do cca 50 °C.

kvalita - měření složení a analytický certifikát u každé plněné lahve

Aplikace speciálních plynů

 • analýzy potravin a léčiv

 • analýzy emisí a výfukových plynů

 • analýzy surovin pro chemickou výrobu

 • automobilový průmysl (xenon, argon, dusík)
 • Plynová chromatografie (pdf 198 kB)

 • Testování motorů (pdf 112 kB)

 


Poradíme vám

Vyberte si svou nejbližší prodejnu nebo rovnou využijte náš POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ.