Drobečková navigace

Úvod > Produkty > Plyny > Medicinální plyny

Medicinální plyny

Medicinální plyny pro použití ve zdravotnictví jsou zařazeny mezi léčiva, na jejich výrobu platí obdobná přísná pravidla jako na výrobu léků.

Výroba medicinálních plynů je od výroby ostatních plynů oddělena. Lahve pro medicinální plyny mají odlišné barevné odlišení.

Dodáváme plyny

 • dýchací (medicinální kyslík, směs kyslíku a oxidu uhličitého), lahve pro domácí péči *)

 • pro využití v lázních a balneo provozech (oxid uhličitý CO2) **)
 • stimující dech (stlačený vzduch, směs helia a kyslíku, směsi se stabilními izotopy)

 • anestetické a narkotizující (oxid dusný)

 • plyny pro klinické laboratoře (kalibrační, nosné a nulovací plyny, plyny pro diagnostiku)

 • plyny pro chirurgii, medicinální koupele, kryomedicínu, medicinální lasery (oxid uhličitý, zkapalněný dusík, laserové plyny)


Kyslík

 • Použití od anestézie po inhalační péči.

 • Okysličení tkání při anestézii, resuscitační procedury, mechanická ventilace, kyslíkové terapie.

 • Léčba obstrukční plicní nemoci (CHOPN), pneumokoniózy, zánětu plic, infarktu myokardu, plicní embolie, syndromu respirační tísně u novorozenců, při Hortonově syndromu, při popálení dýchacích cest, péče po otravě oxidem uhelnatým.

*) Domácí péče - Kyslíková terapie

Pacienti ve stabilním stavu mohou absolvovat kyslíkovou terapii v domácích podmínkách.

Poskytujeme potřebné vybavení

 • Koncentrátor kyslíku separující kyslík z okolního vzduchu.

 • Tlakové LIVTM lahve s kyslíkem jako záloha pro pacienty s koncentrátory kyslíku.

 • Zařízení Homelox®- mobil na kapalný lékařský kyslík umožňující bezpečně uchovávat velké množství plynu u pacienta doma.

Zajišťujeme školení a pomoc. Více informací o produktech umožňujících domácí péči a o lékařských plynech se nachází na stránkách linde-healthcare.cz.

zpět nahoru

 

Inhalační oxid dusnatý

 • INOmax - systém pro podávání, plynovou kalibraci, evidenci léčby školení a podpora zákazníků.

 • INOvent - dávkovací přístroj pro stálý monitoring dodávaného oxidu dusnatého, kyslíku a oxidu dusičitého.

Oxid uhličitý

 • Insuflační médium v málo invazivní chirurgii (laparoskopie, endoskopie, artroskopie)

 • V kapalné fázi ke snížení teploty na -76°C v kryoterapii nebo lokální analgezii

 • Přechodná stimulace dýchání, stimulace hlubokého dýchání a kašle při prevenci nebo léčbě atelektázie.

**) Lázně a balneo provozy

Do lázeňských balneo provozů dodáváme

 • oxid uhličitý (CO2) pro suché uhličité koupele, perličkové lázně, plynové injekce

 • medicinální kyslík (O2) pro dýchání

zpět nahoru

Dusík

V kapalném skupenství dosahuje až -196°C, čehož se využívá

 • V kryoprezervaci pro dlouhodobou konzervaci buněčných řad, vzorků tkání, mateřských buněk, krve, krevních složek, jiných buněk a organických tekutin

 • V kryochirurgii při drobných chirurgických zákrocích

 • Chladivo při aplikaci chirurgických CO2 laserů

 • Přemisťovací médium pro sterilní vybavení

 • Zdroj tlaku v lékařských přístrojích poháněných plynem

 • Složka mnoha plynových směsí

Lékařský vzduch

 • K ventilaci, pro aerosolovou terapii a při anestézii.

 • Při léčbě onemocnění dýchacích cest, jako je průduškové astma nebo CHOPN

 • Nosné médium pro narkotické látky při inhalační anestézii

Oxid dusný ("Rajský plyn")

 • Anestetikum a prostředek proti bolesti

 • Spolu se schopností zachovat spontánní dech urychluje nástup účinku při aplikaci ve spojení s moderními inhalačními anestetickými léky oproti aplikaci samotného anestetika.

Směsi oxidu dusného a kyslíku

 • Rychlé zmírnění bolesti

 • Předchází hypoxii při podávání směsi

 • Podávání nosní inhalací, obličejovou maskou nebo trubičkou buď jako dva plyny dodávané přes směšovací přístroj nebo jako směs se stálým složením 50% oxidu dusného a kyslíku. Prodění plynu se ovládá dávkovacím ventilem, který se aktivuje nádechem pacienta. Výbava pro aplikaci je přenosná, snadno použitelná v nemocnici i mimo ni.

Kalibrační plyny

 • Pro zaručení přesnosti lékařských přístrojů, věrohodné výsledky a přesné stanovení diagnózy a vhodné léčby pacienta je nezbytná pravidelná kalibrace těchto přístrojů (např. analyzátorů krevních plynů).

 • Dodáváme směsi kalibračních plynů na základě technických údajů výrobců lékařských přístrojů.

Kardiopulmonální testovací lékařské plyny

 • Lékařské plyny pro testování funkcí plic

 • Obsahují indikační plyn, rozpoznatelný při analýze vydechovaného plynu, slouží k měření různých funkcí plic při průduškovém astmatu, CHOPN nebo intersticiální nemoci plic.

 • Typický plyn pro testování funkcí plic se skládá ze směsi oxidu uhelnatého (pro vyhodnocení transferových funkcí plic) a helia (pro stanovení objemu plic) v rovnováze s kyslíkem a dusíkem.

Výbavy pro nemocnice

Přístroje pro domácí péči

 


Poradíme vám

Vyberte si svou nejbližší prodejnu nebo rovnou využijte náš POPTÁVKOVÝ FORMULÁŘ.